Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với website FCFChain.com

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi hiểu rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng trang web của FCFChain nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Các điều khoản và điều kiện dưới đây phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng website FCFChain.com

1. Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để thống kê lượng người truy cập vào website. Khi bạn truy cập vào websie của chúng tôi, bạn có thể đồng ý sử dụng cookies hoặc không. Nếu không muốn, bạn hoàn toàn có thể tắt cookies trong phần cài đặt.

2. Quyền sử dụng nội dung trên website

Các tài liệu trên FCFChain đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và được bảo vệ bản quyền một cách nghiêm ngặt. Bạn có thể xem, tải xuống và in các tài liệu từ website của chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân nhưng phải tuân theo các điều kiện được quy định.

Tuy nhiên, FCFChain nghiêm cấm sử dụng tài liệu trên website trong một số trường hợp sau:

Tái xuất bản nội dung, tài liệu từ website FCFChain.com

Bán các nội dung, tài liệu từ website FCFChain.com

Sao chép nội dung, tài liệu từ website FCFChain.com

Phân phối, chia sẻ nội dung, tài liệu của FCFChain

3. Quyền đăng tải bình luận

Người dùng có thể đăng tải các bình luận, ý kiến trên website của chúng tôi tại vị trí được quy định, FCFChain sẽ không chỉnh sửa hay xóa các bình luận đó. Tuy nhiên những bình luận, đánh giá không phù hợp với nội dung website, phản cảm, liên quan đến chính trị, không phù hợp với thuần phong mỹ tục…chúng tôi sẽ xem xét đến việc xóa bỏ.

FCFChain sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm với bình luận của người dùng trên website của chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu:

  • Bạn có quyền đăng tải các bình luận lên website của chúng tôi nếu không vi phạm các chính sách và điều khoản.
  • Bình luận không được xâm phạm đến tài sản quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi
  • Bình luận không được chứa nội dung phản cảm, tiêu cực và nội dung trái quy định của pháp luật
  • Bình luận không được sử dụng để quảng bá, giới thiệu các hoạt động bất hợp pháp, hoạt động kinh doanh không phù hợp.

4. Đặt liên kết đến website FCFChain.com

Website của các cá nhân, tổ chức khác có thể đặt link liên kết đến FCFChain.com nếu website đó không lừa đảo, sai mục đích, liên quan đến chính trị, khiêu dâm, trái pháp luật,…

FCFChain sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào về nội dung của các website liên kết. Và chúng tôi cũng hoàn toàn không có trách nhiệm về những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra liên quan đến nội dung của các website đó.

5. Luật pháp

Các chính sách và điều khoản này sẽ được điểu chỉnh bởi luật pháp của từng quốc gia. Bạn có thể gửi yêu cầu pháp lý tới các tổ chức có thẩm quyền về những tranh chấp, khiếu nại và hành động phát sinh liên quan đến thông tin được cung cấp tại website FCFChain.com.

6. Tính hiệu lực

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào đó mà không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

7. Iframes

Nếu không có sự chấp thuận trước hoặc sự cho phép bằng văn bản, bạn sẽ không thể tạo các trang web tương tự website của chúng tôi bằng cách thay đổi giao diện website của chúng tôi.

8. Xóa liên kết

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa các link liên kết đến website của chúng tôi. Bạn cần xóa tất cả các link khỏi website của chúng tôi khi có yêu cầu.

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên website của chúng tôi có nội dung không phù hợp làm ảnh hưởng đến bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ. Chúng tôi sẽ cân nhắc và xem xét việc điều chỉnh.

10. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Website FCFChain.com cung cấp các thông tin về dịch vụ của chúng tôi và các thông tin trong lĩnh vực Blockchain và tiền điện tử. Dữ liệu trên website có thể được cập nhật và thay đổi, vì vậy chúng tôi không đảm bảo độ chính xác cả thông tin tùy vào thời điểm nhất định. Người sử dụng trang web này có trách nhiệm tiếp cận các thông tin liên quan cũng như kiểm tra tính chính xác của các thông tin đó.

FCFChain sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thất thoát, thiệt hại hay tổn phí nảy sinh do việc các cá nhân đã sử dụng hoặc dựa vào những thông tin có trong website FCFChain.com

Tất cả thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông qua website FCFChain.com đều mang tính chất riêng tư. Chúng tôi sẽ cam kết bảo mật tuyệt đối nhưng không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thông tin đó. Người cung cấp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những thông tin mà họ cung cấp.

11. Câu hỏi và thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn đóng góp ý kiến đối với các dịch vụ và chính sách của chúng tôi, vui lòng gửi thông tin đến bộ phận hỗ trợ thông qua email [email protected]