Genesis Block là gì? Tại sao Genesis Block lại cần thiết

Genesis Block là gì?

Mời các bạn cùng FCFChain tìm hiểu Genesis Block là gì, tại sao Genesis Block lại cần thiết, qua bài viết sau đây

Genesis Block là gì?

khối genesis

 

Genesis Block (Khối Gennesis) là khối đầu tiên trong bất kỳ giao thức dựa trên blockchain. Nó là cơ sở mà các khối bổ sung được thêm vào để tạo thành một chuỗi các khối.

Khối này đôi khi được gọi là Khối 0. Mỗi khối trong chuỗi khối lưu trữ một tham chiếu đến khối trước đó. Trong trường hợp của Genesis Block, không có khối trước để tham khảo.
Về mặt kỹ thuật, điều đó có nghĩa là Genesis Block có giá trị băm trước đó được đặt thành 0. Vì vậy không có dữ liệu nào được xử lý trước Genesis Block.

Tất cả các khối khác sẽ có các số liên tiếp bắt đầu bằng 1 và sẽ có một hàm băm trước đó được đặt thành khối băm của khối trước đó.

Hàm băm của khối genesis được thêm vào tất cả các giao dịch mới trong một khối mới. Sự kết hợp này được sử dụng để tạo ra hàm băm độc đáo của nó. Quá trình này được lặp lại cho đến khi tất cả các khối mới được thêm vào một blockchain.

Số được sử dụng để chỉ thứ tự các khối được gọi là số chiều cao khối. Nó bắt đầu từ 0 với Khối Genesis.

Tại sao Genesis Block lại cần thiết?

Nếu không có Genesis Block, sẽ rất khó để các thợ mỏ tin tưởng vào một blockchain và để biết khi nào và nó bắt đầu như thế nào. Điều này sẽ tạo nên sự lo ngại. Về lý thuyết, không có nhu cầu thực sự cho Genesis Block. Tuy nhiên, cần phải có một điểm khởi đầu mà mọi người đều có thể tin tưởng.

Vì mọi chuỗi vật lý phải bắt đầu bằng một vòng vật lý duy nhất, Khối Genesis là vòng đơn đầu tiên. Hoặc bạn có thể thấy nó giống như nền tảng của một tòa nhà; nó có thể sụp đổ mà không có điểm khởi đầu vững chắc. Bạn cũng có thể xem nó là điểm khởi đầu trong một cuộc đua. Nếu mọi người khai thác chỉ bắt đầu bất cứ nơi nào họ muốn, bạn sẽ không có điểm đồng thuận và không có cơ sở để tin tưởng.

Xem thêm: Lệnh Margin trên sàn giao dịch tiền ảo là gì? Có nên dùng lệnh đó không?