Quy trình làm việc của FCFchain

Chúng tôi luôn nỗ lực đảm bảo sự hài lòng của khách hàng bằng những sáng tạo không ngừng, luôn ứng dụng những công nghệ mới nhất.

LẤY YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG

Đội ngũ tư vấn của FCFchain sẽ lấy yêu cầu từ khách hàng và chuyển sang đội ngũ kỹ thuật phân tích yêu cầu, xây dựng timeline cơ bản cho dự án và đưa ra báo giá cho khách hàng.

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Khách hàng đồng ý với báo giá và timeline cơ bản của dự án sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và đặt cọc trước 50% giá trị của hợp đồng.

TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Đội ngũ kỹ thuật của FCFchain phân đưa ra timeline chi tiết cho dự án, thời gian cũng như tiến độ công việc sẽ được cập nhật cho khách hàng.

HOÀN THIỆN GIAI ĐOẠN 1

Khách hàng sẽ test và tiến hành nghiệm thu giai đoạn 1 và tiếp tục thanh toán 10% giá trị hợp đồng khi kết thúc giai đoạn 2.

HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN 2

Khách hàng sẽ test và tiến hành nghiệm thu giai đoạn 2 và tiếp tục thanh toán 10% giá trị hợp đồng và chuyển sang giai đoạn 3.

THANH TOÁN GIAI ĐOẠN 3

Khách hàng sẽ test và tiến hành nghiệm thu giai đoạn 3 và tiếp tục thanh toán 10% giá trị hợp đồng và chuyển sang giai đoạn 4.

THANH TOÁN GIAI ĐOẠN 4

Khách hàng sẽ test và tiến hành nghiệm thu giai đoạn 4 và tiếp tục thanh toán 10% giá trị hợp đồng và chuyển sang giai đoạn bàn giao.

BÀN GIAO MÃ NGUỒN

Khách hàng nghiệm thu giai đoạn 4 và tiếp tục thanh toán 10% giá trị hợp đồng. FCFChain sẽ tiến hành bàn giao mã nguồn, tài liệu sử dụng, hỗ trợ cài đặt, triển khai, hướng dẫn khách hàng vận hành và sử dụng hệ thống.