Tag Archives: API ngân hàng

API ngân hàng là từ viết tắt của Application Programming Interface, được tích hợp củ yếu vào website, cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau. Đối với ngân hàng, khi kết nối API, quá trình chuyển tiền sẽ diễn ra tự động, ngoài ra API cũng cho phép truy xuất thông tin khách hàng một cách dễ dàng.