Tag Archives: Binary Options

Binary Options (BO) là hình thức đầu tư khá phổ biến hiện nay. Khi trade BO thì bạn cần dự đoán giá của một tài sản nào thế như tiền tệ hoặc chứng khoán sẽ tăng hay giảm trong một thời gian nhất định.

Ví dụ như giá hiện tại của EUR/USD là 1.3, và dự đoán giá sẽ tăng trong 1h tới thì bạn đặt lệnh “call” vào cặp EUR/USD. Nếu bạn dự đoán đúng thì bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận từ số tiền đầu tư.