Tag Archives: BTC address

Bitcoin Address hay địa chỉ Bitcoin là chuỗi ký tự bao gồm các chữ và số, thường bắt đầu với số 1. Ví dụ như: 1J7mdg5rbQyUHENYdx39WVWK7fsLpEoXZy

Bitcoin Address mang ý nghĩa là “nơi nhận” trong một Bitcoin transaction (giao dịch Bitcoin). Bạn có thể tưởng tượng Bitcoin Address cũng giống như địa chỉ nhà người bạn khi ta đặt dịch vụ gửi tặng hoa vào ngày sinh nhật, hay là địa chỉ gửi bưu kiện…

Thông thường, Bitcoin Address là Public Key sau một lần mã hóa, nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy. Private Key và Public Key là hai yếu tố làm nên tính độc nhất của ví Bitcoin.