Tag Archives: Đầu tư vàng

Đầu tư vàng đang là một trong những lựa chọn đầu tư mang lại lợi nhuận khổng lồ. Nói chung, các nhà đầu tư muốn đầu tư trực tiếp vào vàng có bốn lựa chọn: họ có thể mua vàng miếng/thỏi, mua cổ phiếu của một quỹ tương hỗ hoặc trao đổi (ETF) hoặc giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn trên thị trường hàng hóa hay đơn giản là mua cổ phiếu của một công ty khai thác vàng. Ví dụ, các nhà đầu tư trung bình có thể mua vàng miếng, trong khi các nhà đầu tư sành sỏi thực hiện các chiến lược sử dụng quyền chọn trên hợp đồng vàng tương lai.