Tag Archives: Forex

Forex, còn được gọi là giao dịch ngoại hối, FX hoặc tiền tệ, là một thị trường toàn cầu phi tập trung, nơi tất cả các loại tiền tệ trên thế giới được giao dịch. Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất, có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày vượt 5 nghìn tỷ đô la. Tất cả các thị trường chứng khoán kết hợp trên thế giới thậm chí còn không đạt đến mức này. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì với bạn? Hãy xem xét kỹ hơn giao dịch ngoại hối và bạn có thể tìm thấy một số cơ hội giao dịch tiềm năng vượt xa các khoản đầu tư khác.