Tag Archives: Hold coin

Hold coin là một trong những chiến thuật kiếm lợi nhuận dài hạn với các trader. Hold coin hay Hodl coin là một hình thức đầu tư dài hạn, là việc nắm giữ một đồng coin nào đó trong một khoảng thời gian nhất định, ngay cả khi thị trường có biến động.

Hold coin không đòi hỏi các Holder phải biết phân tích kỹ thuật, đọc hiểu biểu đồ,..bạn chỉ cần có kiến thức cơ bản về thị trường, có kinh nghiệm chọn được những đồng coin tốt dựa vào các tiêu trí đánh giá, từ đó mua và hold dài hạn, hi vọng gia tăng giá trị trong tương lai