Tag Archives: Hợp đồng thông minh

Hợp đồng thông minh (hay còn được gọi là smart contract) được định nghĩa là một giao thức quản lý hợp đồng giúp thực hiện giao dịch tự động mà không có sự can thiệp từ bên thứ ba trung gian. Thông thường, khi ký một hợp đồng để trao đổi giá trị kinh tế, chúng ta cần một bên thứ 3 có trách nhiệm trung gian như Nhà môi giới, Tòa án,…. Hợp đồng thông minh là một cơ chế trao đổi xác định, được kiểm soát bởi các phương tiện kỹ thuật số giúp cho việc thực hiện giao dịch trực tiếp giữa các thực thể mà không cần tin cậy nhau. Các hợp đồng này được định nghĩa bằng cách lập trình và được chạy chính xác như mong muốn mà không bị kiểm duyệt, lừa đảo hay sự can thiệp từ bên thứ ba trung gian.