Tag Archives: ICON

ICON là một dự án công nghệ Blockchain đến từ Hàn Quốc, với mục tiêu trở thành mạng lưới phi tập trung lớn nhất trên thế giới. ICON thường được giới chuyên gia so sánh với Ethereum và NEO của Trung Quốc.

ICON cho phép các Blockchain khác tương tác với nhau thông qua hợp đồng thông minh (smart contract). Đối tượng mà ICON hướng đến là các tổ chức tài chính, bệnh viện, trường đại học, bảo hiểm và các doanh nghiệp quy mô lớn.