Tag Archives: JustSwap

JustSwap là sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên được phát triển trên nền tảng TRON. Sàn giao dịch cho phép người dùng thực hiện giao dịch các đồng TRC20 theo giá hệ thống ngay lập tức. Đặc biệt, trên JustSwap người dùng có thể kiếm phí giao dịch bằng cách trở thành liquidity provider (nhà cung cấp thanh khoản). Ngoài việc phí giao dịch, người dùng còn có thể kiếm được các phần thưởng khai thác.

Bệ phóng cho sự ra đời của JustSwap là do nhu cầu Defi trên mạng Ethereum tăng đôt biến, khiến các hệ thống bị quá tải. Justin Sun – CEO của TRON cho biết, JustSwap sẽ cung cấp mức phí thấp hơn và tốc độ nhanh hơn 200 lần với các khoản thanh toán tức thời.