Tag Archives: Ox coin

OX coin là coin của giao thức 0x Protocol, được xây dựng trên nền tảng ERC-20 của Ethereum. Dưới đây là một số thông tin cơ bản của đồng coin này:

  • Kí hiệu: ZRX
  • Contract: 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498
  • Decimal: 18
  • Blockchain: Ethereum
  • Tiêu chuẩn Token: ERC-20
  • Loại Token: Utility
  • Thời gian trung bình của giao dịch: n/a
  • Tổng cung: 1,000,000,000 ZRX
  • Lưu hành: 587,710,997 ZRX