Tag Archives: Website MLM

Website MLM là phần mềm đa cấp ủy thác đầu tư tài chính, cung cấp các dịch vụ đầu tư ủy thác theo nhiều mô hình khác nhau, thiết lập các chính sách hoa hồng, quản lý danh mục đầu tư, tài sản. Một website MLM chuyên nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các chức năng:

  • Website giới thiệu dự án
  • Module quản lý hệ thống
  • Back office cho use
  • Module cây hệ thống
  • Module quản lý tài chính
  • Module quản lý đầu tư
  • Module chuyển, nhận tiền tự động

FCFChain là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp thiết kế hệ thống website tài chính MLM uy tín và chuyên nghiệp tại Việt Nam.