Tag Archives: White Label

White Label hay còn gọi là Nhãn trắng, đề cập đến một sản phẩm hoặc dịch vụ được mua bởi một người bán. Sau đó người đó đổi tên sản phẩm hoặc dịch vụ để khẳng định họ là chủ sở hữu mới của sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Một số công ty có thể cung cấp một dịch vụ cụ thể mà không cần bất kỳ khoản đầu tư nào về công nghệ hoặc cơ sở hạ tầng. Các nhà sản xuất có thể tăng doanh thu bằng cách cho phép một công ty khác bán một phiên bản nhãn trắng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Công ty trả tiền để đưa ra một lợi ích sản phẩm nhãn trắng bằng cách thêm một dịch vụ hoặc sản phẩm khác vào thương hiệu của mình mà không cần phải đưa các nguồn lực vào phát triển nó,