Tag Archives: Yfv

YFV là token quản trị của giao thức YFValue – một dự án Defi rất nổi tiếng. YFVValue được phát triển với mục đích mang lại giá trị thực sự của nguồn tài chính canh tác lợi nhuận cho người dùng. Việc bỏ phiếu tỷ lệ lạm phát của nguồn cung và hệ thống giới thiệu với việc đốt tự động được thực hiện hoàn toàn trên dây chuyền.